Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > Plan zajęć - Bioinformatyka

Plan zajęć - Bioinformatyka

  Program studiow doktoranckich Bioinformatyka.pdf

 PLAN zajęć w semestrze letnim 2014/2015

 1. Molecular biology 4 -    20-22 marca 2015 (Centrum Onkologii Oddział w Gliwicach)
 2. Ethics of scientific research -    24 kwietnia 2015 r (PJATK Bytom)
 3. Data mining in genomics -     24-26 kwietnia 2015 (PJATK Bytom)
 4. Algorithms for genomic annotations -    28-30 maja 2015 (PJATK Bytom)

 

PLAN ZAJĘĆ w swmestrze zimowym 2013/2014

 1. Bioinformatic Databases - prowadząca dr Gruca - wykłady 28 i 29 listopada 2013 w siedzibie PJWSTK w Warszawie; laboratoria 12 i 13 grudnia 2013 w siedzibie PJWSTK w Bytomiu
 2. Computational Biology - prowadzący dr Pruszyński - wykłady 14 i 15 grudnia 2013 w siedzibie PJWSTK w Bytomiu
 3. High throughput techniques in molekular biology - prowadząca dr Vydra - wykład 2 i 3 stycznia 2014 (termin może ulec zmianie na 9 i 10 stycznia 2014, o ostatecznej dacie poinformujemy w terminie późniejszym) w siedzibie PJWSTK w Bytomiu; laboratoria  11,18, 25 stycznia 2014 w siedzibie IO Gliwice.

 

 

PLAN ZAJĘĆ w semestrze letnim 2012/2013

 1. Statistical data analysis – wykładowca dr hab. inż. Joanna Polańska (15h wykładu + 15h laboratorium) 
 2. Molecular biology 2 - wykładowca dr Magdalena Kalinowska-Herok   (15h wykładu + 25h laboratorium) 
 3. Molecular diagnostics – wykładowca dr Sylwia Górczynska-Kosiorz  (20h wykładu)

 

Terminy zajęć:

Molecular diagnostics - 12,13,14.04.2013

Statistical data analysis: 18-19.04.2013 i 27-28.04.2013    

Molecular biology 2: 16-17.05.2013 i 24-26.05.2013

 

PLAN ZAJĘC w semestrze zimowym 2012/2013

 1. Construction and design of informatics systems - 25, 26 październik 2012 (Warszawa)
 2. Tools and internet services in bioinformatics - 22,23 listopada 2012 (Warszawa) i  1,8 grudnia 2012 (Bytom)
 3. Genetics - 3,4 stycznia 2013 (Warszawa) i 12,19,26 stycznia 2013 (Gliwice)


PLAN ZAJĘĆ  na semestr letni 2011/2012r

 1. Molecular biology 1 - 15 godzin wykładów: w terminie 29-30 marca 2012;
 2. Biometry - 15 godzin wykładów i 15 godzin laboratorium: w terminach 19-20 kwietnia 2012 Warszawa, 28 kwietnia i 5 maja w Bytomiu;
 3. Biophysics and physical chemistry - 15 godzin wykładów i 25 godzin laboratoriów: w terminach 24-25 maja 2012 Warszawa, 2,9,16 czerwca w Gliwicach

oraz

 1. PhD projekt
 2. dydaktyczne praktyki zawodowe - 10 godzin.

 

PLAN ZAJĘĆ na semestr pierwszy studiów (2011/2012)

 1. Wykłady - obowiązkowe dla wszystkich - organizowane w Warszawie, zaplanowane zostały na następujące dni:

 Bioinformatics-  3 października (poniedziałek) w godzinach 16.00 - 21.00; 4 października (wtorek) w godzinach 8.00 - 13.00

 Algorithms on strings and sequences- 17 listopada (czwartek) w godzinach  13.30 - 21.00; 18 listopada (piątek) w godzinach  8.00 - 14.15

Biochemistry nad organic chemistry -  8 grudnia (czwartek) w godzinach 13.30 - 21.00; 9 grudnia (piątek) w godzinach 8.00 - 14.15

ukończenie prac nad projektami oraz przygotowanie raportów - styczeń 2011

 2.  Zajęcia laboratoryjne - do wyboru (co najmniej jeden przedmiot), zaplanowane są w tym samym miesiącu co wykłady 

z danego przedmiotu. Szczeóły będą uzgadniane z osobami, które zarejestrują się na dany kurs.

Bioinformatics: 4 x sobota (raz w miesiącu) po 8 godzin

Biochemistry: 2 x sobota (grudzień/styczeń) po 8 godzin - Gliwice

 3. Zajecia warsztatowe - realizowane będą indywidualnie, pod opieką opiekunów naukowych. Oceniane na koniec semestru w skali ocen 2-5.

 

Zaliczenia obowiązkowe dotyczą: 

wszystkich wykładów, 

co najmniej jednych zajęć laboratoryjnych (w każdym semestrze do wyboru co najmniej jeden przedmiot z dwóch), 

warsztatów - minimum 3 godziny w tygodniu.

 

Zasady zaliczeń przedmiotów i studiów:

Odrabiane zajęcia zaliczone będą zgodnie z ustaleniami poczynionymi zprowadzącymi.

 

Ogólnie ocena końcowa składa się z ocen cząstkowych związanych z: 

1) aktywnym udziałem w wykładach, 

2) przedstawionymi raportami z laboratorium (dla tych, którzy się na nie zdecydowali),

3) opracowaniem wybranych zagadnień/projektem (dla osób, które nie zapisały się na laboratoria).

Zalecana literatura podawana jest przez prowadzącego przedmiot na początku zajęć.


Publikacje

Zakłada się, że większość czasu (około 30 godzin tygodniowo) doktorant poświęca na prowadzenie prac badawczych. Nadzór merytoryczny nad tym ma opiekun naukowy. W uzgodnieniu z doktorantem decydują się na to, co i gdzie opublikować. W pierwszych semestrach będą to raczej doniesienia konferencyjne.Oczekujemy, że po roku lub półtorej pojawią się pierwsze artykuły z cząstkowych wyników. Od tego zależy przyznanie stypendium w kolejnych semestrach.

baner_interkadra