Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych

Szczegółowe informacje dotyczące studiów podyplomowych

Organizacja studiów i zasady studiowania w trybie internetowym:

1. Wykłady mają postać multimedialnych lekcji.

2. Podczas semestru kontakt studiującego z nauczycielami akademickimi odbywa się drogą na odległość, głównie przy użyciu poczty elektronicznej a także przy użyciu środków Internetowego Systemu Edukacyjnego PJWSTK o nazwie Edu, takich jak: tablica ogłoszeń, Forum, chat z tablicą elektroniczną, testy przez Internet, obszary robocze do wymiany materiałów.

3. Jest też możliwość (nieobowiązkowa) wzięcia udziału w konsultacjach w gmachu PJWSTK raz na miesiąc.

4. Na koniec semestru odbywa się sesja egzaminacyjna w gmachu PJWSTK (3 lub 4 dniowa).

5. Dla przedmiotu „Administrowanie bazą danych” są przewidziane zajęcia w gmachu Uczelni, w trakcie trwania sesji egzaminacyjnych.

6. Sprawdzanie wiedzy studenta odbywa się częściowo na odległość: testy, zadania domowe, aktywność na forum i chat, a częściowo bezpośrednio w Uczelni na zaliczeniu projektu lub egzaminie.

7. Studenci będą korzystać z oprogramowania, które będą sami instalować na własnym komputerze albo w sposób zdalny z oprogramowania, które jest dostępne w sieci PJWSTK.

 

Kierownik Studiów:

prof. dr Lech Banachowski, kontakt e-mail: lech@pjwstk.edu.pl

 

Terminy: 

  • czas trwania studiów - 2 semestry
  • rozpoczęcie studiów w październiku 2011, zakończenie w czerwcu 2012

 

Rekrutacja:  

trwa do 23 września 2011; o zakwalifikowaniu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o dostarczone dokumenty.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, tj rejestracja on-line,dokumenty które należy dostarczyć, zasady rekrutacji dostępne są na stronie głównej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

 

Opłaty:                     

  • wpisowe wynosić będzie 1 000 zł (dla absolwentów PJWSTK - 500 zł);
  • czesne za jeden semestr  – 2 200 zł (możliwość opłaty w ratach)

 

baner_interkadra