Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne

Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne

W kwietniowej turze rekrutacji zostały przydzielone ostatnie staże dla doktorantów w Projekcie.

 

PJATK ogłasza kolejny konkurs o staże dla doktorantów i młodych doktorów PJATK.

Prosimy o dotarczanie dokumentacji do Biura ds projektów rozowjowych uczelni.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (zakładka Kontakt) lub telefoniczny 22 58 44 565

Zasady konkursu określa regulamin >>.

Zgłoszenia wraz z dokumentacją należy dostarczać do 30 kwietnia 2015r do godziny 14.00 (do Biura ds projektów rozwojowych uczelni).

 Konkurs_krajowy_zgraniczny_ogloszenie_2015.pdf

 

Ogłaszamy drugi konkurs o staże zagraniczne dla doktorantów i młodych doktorów PJWSTK (termin nadsyłania dokumentacji konkursowej upływa dnia 3 października 2013

 

INTERKADRA ogloszenie staż zagr_sierpien_2013.pdf


Informujemy, że w czerwcu 2013 r wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu uczestnictwa w stażach zagranicznych.

nowe brzmienie regulaminu >>  INTERKADRA staże zagran_czerwiec2013_END.pdf

 

 

 

PJWSTK ogłasza konkurs o staże zagraniczne, dla doktorantów i młodych doktorów, w roku 2013.

Do 5 czerwca 2013 r  zainteresowani odbyciem stażu zagranicznego mogą składać dokumenty rekrutacyjne.

Zasady konkursu zamieszczone są w ogłoszeniu   INTERKADRA ogloszenie staż zagr_maj_2013.pdf

Zasady uczestnictwa w stażu zagranicznym określa  Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych obowiązujący od ubiegłego roku, zamieszczony niżej, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość odbycia stażu w wybranym ośrodku  oraz zasadami rozliczania stażu ("Instrukcja w sprawie diet ....")

 

 

PJWSTK ogłasza konkurs o staż krajowy w 2013 roku.

 Do 29 maja 2013 roku czekamy na wnioski doktorantów PJWSTK, którzy chcą odbyć 3-miesięczny staż krajowy.

Zapraszamy do zapoznania sie z treścią ogłoszenia konkursowego:

Konkurs_krajowy_ogloszenie_2013.pdf

 

Zasady uczestnictwa w tegorocznym stażu, szablony dokumentów, szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w

Regulaminie uczestnictwa doktorantów w stażach krajowych    INTERKADRA staze_krajowe_kwiecien_2013_END.pdf

W 2013 roku przyznany zostanie jeden staż.

 

 

Ogłaszamy drugą edycję konkursu o staż zagraniczny w 2012 roku.

do 10 lipca 2012 czekamy na wnioski w sprawie przyznania staży zagranicznych dla doktorantów i młodych doktorów PJWSTK.

Ogłoszenie konkursu_staże zagraniczne_druga edycja_czerwiec 2012

Zasady uczestnictwa w stażu, szablony dokumentów oraz szczegóły dotyczące organizacji znajdują się poniżej (razem z ogłoszeniem pierwszego konkursu o staż zagraniczny w 2012 roku).

 

PJWSTK ogłasza konkurs na staż krajowy w 2012 roku.

Poniżej zamieszczamy obowiązujące dokumenty: 

Konkurs o staż krajowy - ogłoszenie edycja 2012

oraz informacje nt rekrutacji na staż i realizacji przyznanego wsparcia - zawarte w dokumencie Regulamin - staże krajowe 2012

Osoby zainteresowane edytowalną wersją wniosku o staż i pozostałymi dokumentami konkursowymi prosimy o kontakt e-mail.

 

PJWSTK ogłasza konkurs na staże zagraniczne w 2012 roku

 Ogłoszenie konkursu o staż zagraniczny_2012

 

Zasady organizacji i przyznawania staży zagranicznych zawarte są w dokumencie:

Regulamin staży zagranicznych_kwiecien2012

 

Zamieszczamy również angielską wersję dokumentów:

Confirmation_training  - potwierdzenia przez ośrodek zagraniczny przyjęcia na staż zagraniczny (możliwość realizacji stażu w wybranym ośrodku)  

oraz potwierdzenia odbycia stażu  -   potwierdzenie dot odbycia stażu_ang.pdf

 

Publikujemy pełny tekst  "Instrukcji w sprawie diet i innych należności za czas podróży ..."  wyjśniający zasady rozliczania staży zagranicznych      Instrukcja-delegacje-PJWSTK_kwiecień_2012

 

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, prosimy o nadsyłanie ich za pośrednictwem zakładki Kontakt

Wszystkim zainteresowanym stażami udostępniamy wersję edytowalną dokumentów, prosimy  o kontakt w tej sprawie z osobą odpowiedzialną za staże zagraniczne lub przysłanie e-mail przez zakładkę kontakt .

baner_interkadra