Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > Informacje ogólne

Informacje ogólne

 

Staże krajowe

Kto może uczestniczyć - doktoranci  PJWSTK, w celu podniesienia  praktycznych umiejętności oraz nabycia doświadczenia zawodowego uzupełniającego wiedzę zdobytą podczas studiów. Staże dedykowane są w pierwszej kolejności doktorantom studiów doktoranckich z Bioinformatyki.

Liczba miejsc -  siedem

Miejsce stażu - wiodące jednostki naukowe w kraju, w pierwszej kolejności Centrum Onkologii  w Gliwicach oraz  Genomed S.A. w Warszawie

Czas trwania stażu3 miesiące

Wynagrodzenie miesięczne -  5000 pln brutto/brutto

Terminy -  jeden staż od października do grudnia 2011, dwa w 2012, jeden w 2013, trzy w 2015r.

Rekrutacja do wykorzystania puli miejsc


Staże zagraniczne

Kto może uczestniczyćdoktoranci i młodzi doktorzy PJWSTK, w celu podniesienia praktycznych umiejętności oraz nabycia doświadczenia zawodowego uzupełniającego wiedzę zdobytą podczas studiów. 

Liczba miejsc -  6 staży zagranicznych dla doktorantów i 6 staży zagranicznych dla młodych doktorów.

Miejsce stażu  – staże zagraniczne organizowane będą w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych.

Czas trwania stażu - 3 miesiące

Dofinansowanie staży zagranicznych -  7000 pln brutto/miesiąc

Rekrutacja w trybie kwartalnym, do wykorzystania puli miejsc. 

 

Zasady organizacji i tryb naboru na staże zagraniczne reguluje Regulamin dostępny wraz z szablonem wniosku, w zakładce Rekrutacja na staże

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, które prosimy kierować przez zakładkę Kontakt

baner_interkadra