Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia

 

Informujemy, że nabór uzupełniający na rok akademicki 2012/2013 został zakończony i nie są już przyjmowane wnioski.

 

 

 

Informacje nt rekrutacji

Wraz z wnioskami o przyjęcie na studia można składać wnioski o przyznanie stypendium, informacje nt stypendiów dostępne są tutaj 

 

Zasady organizacji i prowadzenia studiów doktoranckich w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych określaja dwa dokumenty:

 

 


Studia doktoranckie Bioinformatyka kierowane są do absolwentów magisterskich studiów politechnicznych lub uniwersyteckich na kierunkach: fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, medycyna, informatyka bądź kierunkach pokrewnych. 

 

Wymagana minimalna średnia ocen ze studiów, z przedmiotów ścisłych 4.0 

 

Rejestracja na studia w systemie on–line.  

UWAGA dla osób rejestrujących się w systemie - specjalizacja BIOINFORMATYKA realizowana jest w trybie stacjonarnym

 

Kandydaci na studia doktoranckie z Bioinformatyki muszą złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie (szablon zamieszczony poniżej) oraz ewentualnie wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (do pobrania z zakładki Stypendia doktoranckie);
  • 3 fotografie;
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (lub kartą przebiegu studiów). 

 

Decyzję o zakwalifikowaniu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 

 

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o indywidualnych wynikach postępowania rekrutacyjnego. 

 

Osoby do kontaktów w sprawie rekrutacji:

Warszawa: Natalia Podruczna –  adres e-mail: npodruczna@pjwstk.edu.pl, tel. (022) 58 44 580

Bytom: Agnieszka Biała - adres e-mail:  abiala@pjwstk.edu.pl; tel (032) 38 71 660

 

Szczegółowych informacji na temat studiów doktoranckich z bioinformatyki można uzyskać korzystając z zakładki "Kontakt". 

 

Poniżej zamieszczamy formularz Wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie Bioinformatyka

 Wniosek o przyjęcie na studia    wersja .docx

 

Wniosek o przyjęcie na studia     wersja .doc

 

 


 


baner_interkadra