Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > uczestnicy

uczestnicy

Adresatami Projektu są:

absolwenci magisterskich studiów politechnicznych lub uniwersyteckich na kierunkach fizyka, chemia, biologia, biotechnologia, medycyna, informatyka lub pokrewnych - zainteresowani interdyscyplinarnymi studiami doktoranckimi „Bioinformatyka”;


absolwenci uczelni wyższych zainteresowani pogłębianiem wiedzy o bazach danych  – do nich skierowany jest program  internetowych studiów podyplomowych na kierunku „Bazy danych i ich aplikacje” (dostosowany do potrzeb osób niedowidzących);

kadra dydaktyczna PJWSTK:

  • zainteresowana pogłębianiem posiadanej wiedzy i nabywaniem umiejętności w zakresie połączenia informatyki z innymi obszarami wiedzy – do tych osób kierowana jest oferta wizyt  studyjnych w ośrodkach zagranicznych,
  • prowadząca lub planująca prowadzenie zajęć w języku angielskim, chcąca rozwijać znajomości tego języka – do tych osób kierowane są kursy języka angielskiego,
  • osoby, które  chcą podnieść swoje umiejętności  w przekazywaniu wiedzy studentom – do nich kierowana jest oferta szkoleń z zakresu nowoczesnych metod kształcenia, z zastosowaniem metody nauczania projektowego, metod trenerskich, nauczania modułowego,
  • doktorzy i postdoktorzy prowadzący działalność badawczą i dydaktyczną  w obszarach informatyki interdyscyplinarnej, kształcący w zakresie wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych – do nich kierowany jest program staży i stypendiów.

baner_interkadra