Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > dlaczego studia doktoranckie Bioinformatyka

dlaczego studia doktoranckie Bioinformatyka

Czym jest bioinformatyka

Jest to obszar wiedzy i badań naukowych obejmujący zastosowania informatyki i matematyki w naukach biomedycznych.

 

Dlaczego takie studia zostały zorganizowane przez Polsko - Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych

Specjaliści w dziedzinie bioinformatyki są bardzo poszukiwani nie tylko w Polsce ale całej Europie i na świecie. Stawia im się jednak bardzo wysokie wymagania. Ich wiedza i doświadczenie musi obejmować wiedzę i warsztat z zakresu nauk technicznych, doświadczenie w zakresie modelowania matematycznego, umiejętność programowania w różnych środowiskach, umiejętność projektowania i budowy systemów informatycznych. Obok tej wiedzy i umiejętności muszą oni dysponować wiadomościami i umiejętnościami z zakresu nauk biomedycznych a także umiejętnością zorganizowania, poprowadzenia, opracowania i zinterpretowania wyników rożnego rodzaju prac eksperymentalnych i pomiarowych. Aby absolwenci mogli sprostać najwyższym wymaganiom oraz uzyskać szeroką, interdyscyplinarną wiedzę utworzono specjalność studiów na poziomie doktorskim.

 

Dlaczego PJWSTK realizuje studia BIOINFORMATYKA w partnerstwie

Inicjatywa zorganizowania studiów doktoranckich w dyscyplinie informatyka, specjalizacji bioinformatyka, została podjęta w PJWSTK we współpracy z dwoma instytucjami partnerskimi  Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach oraz Genomed S.A. Wspólnie stworzono program wykładów obejmujący 22 piętnastogodzinne przedmioty prowadzone przez informatyków specjalistów od stosowania technik informatycznych w naukach biomedycznych, a także biologów molekularnych, w szczególności praktyków ekspertów w zakresie najnowocześniejszych technik eksperymentalnych biologii molekularnej. Wykładom towarzyszą zajęcia laboratoryjne oraz projekty doktoranckie. 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce – wyróżnianą przez pracodawców, studentów i media. Atutem uczelni jest program nauczania, systematycznie dostosowywany do potrzeb rynku pracy w Polsce, standardów kształcenia w Unii Europejskiej oraz postępu w dziedzinie zastosowań technik komputerowych. 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach z jednej strony zawsze lokuje się na bardzo wysokich miejscach w rankingach szpitali i klinik, a z drugiej strony jest jednostką o wysokiej randze naukowej. Posiada także doskonałą orientację w potrzebach środowisk medycznych oraz laboratoriów biologii molekularnej, także w aspekcie ich obsługi informatycznej. 

Genomed S.A.  jest jedną z najbardziej liczących się w Polsce firm o profilu diagnostycznym i bioinformatycznym. Firma posiada wiedzę i bogate doświadczenie, zarówno naukowe, jak i dotyczące biznesowego zastosowania zdobywanego przez studentów know how.

 

Co daje ukończenie studiów

Istnieje spore i stale rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy łączą wiedzę biomedyczną z informatyką. Absolwenci studiów doktoranckich  „Bioinformatyka” znajdą zatrudnienie w jednostkach klinicznych i diagnostycznych, w firmach produkujących i dystrybuujących specjalistyczny sprzęt diagnostyczny i laboratoryjny, w sektorze farmaceutycznym oraz laboratoriach biologii molekularnej, a także w firmach, w sektorze informatyki, rozwijających aplikacje biomedyczne. Będą także mogli kontynuować pracę naukową.

Jakie szanse otwierają się przed kończącymi studia

Absolwenci planowanych studiów uzyskają wiedzę od partnerów Projektu, których cechą wyróżniającą na rynku jest doskonała orientacja w potrzebach rozwijających się sektorów informatycznego i biotechnologicznego. Doktorant, w trakcie 4-letnich studiów będzie miał kontakt z nowoczesnymi technikami informatycznymi zapewniony przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych. Dzięki udziałowi firmy Genomed SA student - doktorant będzie mógł wykonywać projekty i prace laboratoryjne w zakresie diagnostyki opartej na sekwencjonowaniu genomowym oraz bioinformatyce. Trzeci partner projektu Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach – zapewni możliwość realizacji prac posiadających aspekty kliniczne i diagnostyczne.
Przez finansowany przez Projekt program staży zostaną zapewnione kontakty z naukowcami – ekspertami o międzynarodowej randze. Realizowane prace doktorskie dzięki udziałowi w projekcie ekspertów – samodzielnych pracowników naukowych, będą charakteryzowały się odpowiednio wysokim poziomem naukowym; równolegle duży nacisk będzie położony na możliwość  praktycznego zastosowania uzyskanych wyników.

baner_interkadra