Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > Dokumenty - szkolenia dla kadry PJWSTK

Dokumenty - szkolenia dla kadry PJWSTK

 

Szkolenia specjalistyczne z nowoczesnych metod kształcenia - informacje ogólne

Kto może uczestniczyć: szkolenia kierowane są do kadry dydaktycznej PJWSTK

Wymagania:  zakwalifikowanie na szkolenia odbędzie się na podstawie:

  • wyników ankiety badającej wiedzę,
  • ankiet studenckich oceniających pracę dydaktyków,
  • wywiadu kwestionariuszowego kierownika projektu.

Kryteria wyboru:  przy wyborze brane będą pod uwagę:

  • motywacja do podniesienia umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami,
  • poziom wiedzy merytorycznej,
  • uwzględnienie w programie nauczania elementów interdyscyplinarności.

Terminy:  szkolenia realizowane będą do końca 2013 roku.

Rekrutacja: będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Projektu, na dwa miesiące przed planowanym terminem szkolenia.

Informacje dodatkowe:

  • na program jednego cyklu szkoleniowego składa się:  szkolenie z Project Oriented Learning (2 dni), Rapid Learning (2 dni), elementy autoprezentacji (1 dzień), skuteczna komunikacja ze słuchaczami (2 dni),
  • uczestnik bierze udział we wszystkich szkoleniach w ramach jednego cyklu szkoleniowego,
  • szkolenia będą prowadzone w grupach 5-osobowych,
  • planowany jest cykl szkoleń dla grup w Warszawie oraz w Bytomiu i Gdańsku.

 

Dokumenty dotyczące  szkoleń specjalistycznych:

Regulamin szkoleń dla kadry PJWSTK

WNIOSEK_Formularz.docx

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.doc

oraz Deklaracja przystąpienia do Projektu (wypełniana po zakwalifikowaniu na szkolenia) - do uzyskania w komórce ds projektów (pok A2)

baner_interkadra