Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > Dokumenty - wizyty studyjne

Dokumenty - wizyty studyjne

W kwietniu 2015 r odbyła sie ostatnia, z realizowanych w ramach Projektu,  wizyta studyjna.

 

 

 

Informacje ogólne

Kto może uczestniczyć: oferta wizyt studyjnych kierowana jest do kadry dydaktycznej PJWSTK, osób zainteresowanych łączeniem informatyki z innymi dziedzinami wiedzy.

Wymagania:  zakwalifikowanie na wizytę studyjną odbędzie się na podstawie:

  • wyników ankiety badającej wiedzę,
  • ankiet studenckich badających pracę dydaktyków,
  • wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego przez kierownika projektu.

Kryteria wyboru: przy wyborze brane będą pod uwagę

  • motywacja do podniesienia umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć nowoczesnymi metodami,
  • poziom wiedzy merytorycznej
  • uwzględnienie w programie nauczania elementów interdyscyplinarności.

Terminy:  wyjazdy planowane są w latach 2011 – 2015 

Rekrutacja: w trybie ciągłym, od stycznia 2011.

Informacje dodatkowe:

  • wizyty studyjne są 7 dniowe,
  • organizowane są w wiodących ośrodkach zagranicznych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami korzystania z wizyt studyjnych, zawartymi w Regulaminie

REGULAMIN_czerwiec_2013_END.pdf

 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji i realizacji Projektu:

WNIOSEK_wizyty stud_czerw_2013.docx

CV_wizyty studyjne_czerwiec_2013.docx

ZGODA na przetwarzanie_wizyty studyjne.pdf

Potwierdzenie_przyjecia_dwujez_czer_2013.docx

 

W chwili zakwalifikowania do odbycia wizyty studyjnej należy podpisać umowę dotyczącą wyjazdu w ramach Projektu oraz dołączyć podpisaną deklarację przystąpienia do projektu:

DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA OGOLNA.pdf 

UMOWA_czerwiec_2013.pdf

 

Podczas wizyty studyjnej należy uzyskać potwierdzenie jej realizacji wg poniższego wzoru

Potw_wizyty_dwujezyczne_czer_2013.docx

Po powrocie z wizyty studyjnej należy przedstawić sprawozdanie wg poniższego wzoru

SPRAWOZ_wiz_stud_czerw_2013.docx

 

PRZYPOMINAMY:

osoby zakwalifikowane do odbycia wizyty studyjnej obowiązuje "Instrukcja w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji zadań Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie" stanowiąca załącznik do Zarządzenia Rektora z dnia 31.01.2010r. 

 

 

baner_interkadra