Warszawa Gdańsk Bytom
strona główna > korzyści

korzyści

Realizacja Projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom gospodarki i rynku pracy, umożliwiając rozwój i łączenie kapitału ludzkiego z potencjałem technologicznym, w celu efektywniejszego gromadzenia, przetwarzania danych, informacji i zasobów wiedzy w dynamicznie rozwijających się dziedzinach, o dużym potencjale wzrostu.

Dzięki realizacji Projektu:

  • gospodarka pozyska wykształconych pracowników, dysponujących wiedzą merytoryczną z zakresu przyszłościowych dziedzin biologii i medycyny, potrafiących efektywnie wykorzystywać w  prowadzonych pracach nowe technologie i narzędzia informatyczne – dzięki absolwentom studiów doktoranckich z bioinformatyki;
  • rynek pracy (tj coraz większa grupa przedsiębiorstw dla której korzystanie z baz danych jest związane z codziennością funkcjonowania) - zyska pracowników, potrafiących połączyć posiadaną wiedzę merytoryczną z umiejętnościami informatycznymi – dzięki internetowym studiom podyplomowym dotyczącym Baz danych i ich aplikacji;
  • absolwenci uczelni wyższych, uczestniczący w organizowanych studiach i systemie szkoleń – uzyskają nowe umiejętności i podniosą posiadane kwalifikacje;
  • młodzi pracownicy naukowi i dydaktyczni – uczestnicząc w organizowanych szkoleniach, stażach – uzyskają możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych;
  • oferta edukacyjna PJWSTK będzie bliższa realizacji wymogów Gospodarki Opartej na Wiedzy  - przez utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na  kierunku Bioinformatyka, umożliwiających kształcenie w zakresie przetwarzania i wdrażania wiedzy z zakresu medycyny i  biologii – za pomocą narzędzi informatycznych;
  • nastąpi wzrost potencjału PJWSTK  w kształceniu osób niepełnosprawnych w zakresie przetwarzania wiedzy za pomocą narzędzi  informatycznych – dzięki udostępnieniu nowego kierunku  studiów podyplomowych Bazy danych i ich aplikacje w formie blended learning,  z narzędziami i materiałami  dopasowanymi do potrzeb osób niedowidzących;
  • nastąpi wzrost potencjału kadry dydaktycznej PJWSTK, tak w efektywnym nauczaniu  zastosowania informatyki  w różnych dziedzinach wiedzy (informatyka interdyscyplinarna), jak i przez podniesienie umiejętności  w zakresie stosowania nowoczesnych metod kształcenia, lepszą znajomość stosowanego na zajęciach języka angielskiego oraz obserwację metod kształcenia interdyscyplinarnego – dzięki wizytom studyjnym w ośrodkach zagranicznych;
  • zostaną stworzone dogodne warunki, sprzyjające rozwojowi pracy naukowej i dydaktycznej doktorów i postdoktorów PJWSTK, rozwijających się w zakresie informatyki interdyscyplinarnej (połączenie zastosowania informatyki z innymi  obszarami wiedzy) – dzięki programowi stypendialnemu.

 

baner_interkadra