Warszawa Gdańsk Bytom

Czy we wniosku o stypendium dla postdoca, w punkcie dotyczącym konferencji, można umieszczać również informacje o posterach

Tak, można umieszczać informacje o posterach.

Wniosek o stypendium dla młodych doktorów - jakiego typu dokumenty należy dostarczyć dla poświadczenia posiadanego dorobku i osiągnięć naukowych (pkt VII wniosku)

Dokumentami tymi mogą być: kopie artykułów,  zaświadczenia kierowników projektów o udziale, albo tez zaświadczenie z miejsca wdrożenia wyników. 

Wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie - pytania dotyczące określenia kierunku badań - jak dokładnie należy sprecyzować zakres badań?

Oceniający nie oczekują dokładnego harmonogramu, rozpisanego na poszczególne miesiące. Należy wybrać jeden z tematów prac, zapoznać się z dostępną literaturą i przedstawić we Wniosku ogólną koncepcję badań. 

baner_interkadra